Nok et år med mangfold, glede og utfoldelse

Med 536 deltakere i alle aldre drives det i BKM Sandefjord et mangfold av virksomheter for å dekke mange behov. Vår eiendom på Bottensletta – ”TML-senteret” – er et viktig senter for vår virksomhet. Sammen med dyktige medarbeidere og gode ildsjeler, utgjør dette et solid utgangspunkt for vårt arbeid og våre mål.   Våre mål […]

Les mer

Årsberetning 2013

Virksomhetens art og hvor den drives BKM Sandefjord er en allmennyttig forening som arbeider med forkynnelse av Bibelens lære, samt utstrakt barne- og ungdomsarbeid. Virksomheten drives med utgangspunkt i foreningens lokaler i Sandefjord kommune. For mer informasjon om virksomheten henvises til informasjonssider på www.brunstad.org. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2013 for BKM Sandefjord er satt opp […]

Les mer

Møter og samlinger

  I gjennom 2013 avviklet vi totalt 28 møter med oppbyggelse og informasjon på ”dagsorden”.   Sentralt på våre møter står åndelig veiledning og inspirasjon til å leve et sunt og godt kristenliv. Videre legges det opp til at man kan ha det sosialt etter hvert møte ved at kaffebar i vestibyle åpnes, det selges […]

Les mer

Trosopplæring

Vi praktiserer voksendåp, og har derfor ingen tradisjonell konfirmasjon som en bekreftelse på dåpen. Menigheten gir imidlertid et tilbud om trosopplæring til jenter og gutter som går i 9.klasse. Opplæringen gjennomføres fra november til mai med ca 14 undervisningskvelder. I undervisningen følges et opplegg med 9 sentrale temaer som er utarbeidet av Brunstad Christian Church. Målet […]

Les mer

Barne- og ungdomsarbeid

Aktive ungdommer Om lag 31% av medlemmene i BKM Sandefjord består av aktive ungdommer i alderen 13-36 år. Med en så stor andel ungdom ønsker BKM Sandefjord å legge best mulig til rette for forkynnelse, så vel som sunne aktiviteter. I 2013 var det ca 166 gutter og jenter i denne aldersgruppen som regelmessig møtes til […]

Les mer

U18 – fellesskap og glede for ungdom under 18

Satsingen på ungdomsgruppa U18, har vist seg å bli en stor suksess.  Her tilrettelegges det for enklere, praktiske gjøremål for ungdom mellom 13-18 år.  Målsettingen med denne satsingen har først og fremst vært å gi positive opplevelser gjennom fellesskap, teamarbeid og mestringsfølelse for den enkelte . Flere alarmerende helse-rapporter de siste årene beskriver dagens ungdom […]

Les mer

Søndagsskole med mye glede og interaktivitet

I 2013 ble det arrangert rundt 20 ordinære søndagsskoler, foruten arrangementer som 17.mai, utflukt og juletrefest. Søndagsskolen er delt inn i to grupper: Store barn 8 – 12 år. 60 barn. Ansvarlig: Stian Leth Små barn 4 – 7 år. 40 barn. Ansvarlig: Nathalie Evensen. Ved sommeren 2013, sluttet 11 barn på den store søndagsskolen, […]

Les mer

Barnehagene

Løkka barnehage er godkjent for 70 barn over 3 år, og disponerer et leke- og oppholdsareal på totalt 394 m2. Knøttetreff Åpen Barnehage er et tilbud for barn i alderen 0 – 6 år i følge med en voksen Begge barnehagene holder til i underetg  på Tømmermannsløkka/Torp Konferansesenter.. , og har samme styrer.     […]

Les mer

Mediearbeid

I 2013 var det totalt 21 personer involvert i arbeidet med media. Av disse var 16 personer under 18 år. Mediegruppa var også ifjor engasjert med å skape film og TV for menigheten, ungdomsflokken og barna i BKM Sandefjord. I 2013 startet mediegruppa med mer fast mediearbeide hver mandag. På disse kveldene står faglig utvikling […]

Les mer

Seniortreff

Hver 3. uke møtes om lag 40 seniorer til formiddagstreff. På disse treffene serveres det alltid varm middag med kaffe og dessert. Samlingene er ellers preget av mye sang, både allsang, solo og duetter. Møter med foredrag, spontane innlegg og mimring hører også med på disse samlingene. I 2013 var det for øvrig 10-års jubileum […]

Les mer

Større plass og muligheter – lokalt såvel som sentralt!

2013 har igjen vært et år med høy aktivitet i BKM Sandefjord.  Tømmermannsløkka, vårt menighetssenter, har vært et naturlig sentrum for vår virksomhet blant unge og eldre.  Utover dette har det også vært mange arrangementer på Brunstad med høy deltagelse fra BKM Sandefjord. Den kanskje aller største hendelsen i 2013 var at vi sikret oss […]

Les mer

Respekt og likeverd

Også i 2013 hadde vi en jevn fordeling av verv, ansvar og oppgaver mellom kjønnene. Vi opplevde dette året at enda fler tok initiativ til å delta i menighetens oppgaver. Ikke bare ungdom, men også eldre. Ikke bare litt, men mye! Og gjerne innenfor sitt eget interessefelt En av våre grunnverdier er nettopp respekt for […]

Les mer