I 2013 ble det arrangert rundt 20 ordinære søndagsskoler, foruten arrangementer som 17.mai, utflukt og juletrefest.
Søndagsskolen er delt inn i to grupper:

  • Store barn 8 – 12 år. 60 barn. Ansvarlig: Stian Leth
  • Små barn 4 – 7 år. 40 barn. Ansvarlig: Nathalie Evensen.

Ved sommeren 2013, sluttet 11 barn på den store søndagsskolen, og 12 begynte på den lille søndagsskolen. 10 stk gikk over fra den lille til den store søndagsskolen.

En klar målsetting for alt søndagsskolearbeidet er å gjøre barna trygge i sin tro på en Gud som elsker dem og verner om dem. De kristne verdiene som godhet, barmhjertighet, tilgivelse, tro, håp og kjærlighet har stor relevans i samfunnet med hverandre.

SS

 
Den store søndagsskolen

Den store søndagsskolen har sine samlinger i festsalen på lokalet. Samlingene varer gjerne i en og to timer, og baserer seg hovedsaklig på fortellinger fra Bibelen og sanger fra menighetens sangbok – Mandelblomsten. I 2013 ble festsalen oppgradert med nytt teknisk anlegg for lyd og bilde, noe som gjør søndagsskolene mer praktiske å gjennomføre og mer virkningsfulle enn før. Av virkemidler benyttes Power Point, kortfilmer, flanellograf, dramatisering, musikk og sang. Det blir også lagt opp til aktivitetsopplegg der barna selv blir gitt forskjellige oppgaver og utfordringer knyttet til budskapet. I 2013 ble det også satt igang et nytt prosjekt – Barnas leseprogram – der barna får i oppgave å lese noen utvalgte kapitler fra Bibelen. De som leser alle kapitlene innen måneden er over, belønnes med diplom.
 
Den lille søndagsskolen

Søndagsskolen for de små barna, varer som regel fra en til to timer, og starter alltid opp med en samling på ca. 20 min. Tema for dagen settes i forkant av samlingen, og tas ut ifra historiene fra Bibelen eller andre dagsaktuelle temaer som barna kjenner seg igjen i. Vi har fokus på variasjon i presentasjonsformen og det brukes derfor ulike hjelpemidler og virkemidler for å få fram budskapet. Dette kan være rollespill, animerte bilder i Power Point, flanellograf med bilder o.l. Sang og musikk er også en stor del av samlingene og her øves det inn nye sanger fra sangboka vår Mandelblomsten. Samlingene følges alltid opp med en eller flere aktiviteter, dette kan være fargelegging av en tegning fra dagens tema, aktiviteter i gymsalen, natursti med spørsmål knyttet til tema o.l.