Aktive ungdommer

Om lag 31% av medlemmene i BKM Sandefjord består av aktive ungdommer i alderen 13-36 år. Med en så stor andel ungdom ønsker BKM Sandefjord å legge best mulig til rette for forkynnelse, så vel som sunne aktiviteter. I 2013 var det ca 166 gutter og jenter i denne aldersgruppen som regelmessig møtes til ulike type ungdomsaktiviteter. Høsten 2013 ble 11 nye 13 åringer ønsket velkommen inn i denne gruppa.

Hver fredag arrangeres det ungdomssamlinger for disse ungdommene. Slike samlinger startes normalt med forkynnelse der man deler Bibelens ord, sang og musikk med hverandre. Deretter er det aktiviteter hvor det innbys til både sosial hygge i kaffebaren og sport i gymsal. I 2013 var det totalt 32 slike samlinger.

Barne- og ungdomsarbeid_øvre

I tillegg til de ukentlige samlingene ble det også i 2013 gjennomført en rekke aktiviteter. Det ble planlagt og gjennomført en helgetur til landsstedet Torsteinslåtta i Hallingdal, konsert på Tømmermannsløkka, LAN, julebord, ungdomskafeer, bibelkonkurransen, bowling og aktivitetskveld i gymsal. Det var også noen ungdommer fra BKM Sandefjord som deltok i STEP (Student Training & Educational Program) som er BCC sitt program for utveksling av ungdom i ulike land.

Ungdommen deler den samme troen, men det legges vekt på at den enkelte fritt utvikler sin egen personlighet og gjør selvstendige valg.

Barne- og ungdomsarbeid_nedre