Løkka barnehage er godkjent for 70 barn over 3 år, og disponerer et leke- og oppholdsareal på totalt 394 m2.

Knøttetreff Åpen Barnehage er et tilbud for barn i alderen 0 – 6 år i følge med en voksen

Begge barnehagene holder til i underetg  på Tømmermannsløkka/Torp Konferansesenter.. , og har samme styrer.

 

lokka

 

Styreren har ordet

De siste årenes ustabile økonomiske situasjon har gjort det krevende og uforutsigbart å lage budsjett og å drifte Løkka barnehage med et tilfredsstillende resultat. I 2013 fikk Løkka barnehage krav fra Sandefjord kommune om å tilbakebetale store deler av allerede for mye utbetalt tilskudd for 2012. Kommunen har mulighet for å avregne tilskuddsatsene ved avslutning av årsregnskap for forhenværende år dersom bevilgningene til ordinær drift av egne barnehager er vesentlig endret (forskrift om likeverdigbehandling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager).

Regnskapsåret 2013 endte med et positiv resultat for barnehagen fordi vi var sparsommelige med utgifter til leker, vikarer og droppet store investeringer. Barnehagen økte sin grunnbemanning noe fra august for nettopp å kunne drifte med lite vikarbruk ved kortidssykdom.

Løkka barnehage har hatt tilfredsstillende antall søkere til barnhageplass hvert år, og er åpen for alle, både for barn av medlemmene i BKM Sandefjord såvel som andre.

Vi håper og tror at tallene ser lyse ut for regnskapet i 2014. Og vi har satt opp investeringsposter på budsjettet som er til stor glede for barna og personalet. Disse investeringene vil uten tvil styrke vårt tilbud til barna i det daglige. Vi er motiverte for å stå på videre, og for å lage en god barnehage til det beste for barna.

 

Eileen Rove
Styrer/daglig leder
Løkka barnehage / Knøttetreff åpen barnehage