I 2013 var det totalt 21 personer involvert i arbeidet med media. Av disse var 16 personer under 18 år. Mediegruppa var også ifjor engasjert med å skape film og TV for menigheten, ungdomsflokken og barna i BKM Sandefjord. I 2013 startet mediegruppa med mer fast mediearbeide hver mandag. På disse kveldene står faglig utvikling og praktisk jobbing i prosjekter høyt på dagsorden, alltid ledsaget av mye glede og trivsel. Slike kvelder varer gjerne inntil et par timer. 

I alle mediagruppas prosjekter benyttes det ansvarlige personer i planlegging og gjennomføring. Det gjøres mye for å tilrettelegge for at man skal kunne påta seg ansvar. Allerede i ung alder går mange inn i en mentor-rolle der man selv blir med på å engasjere og lære opp enda yngre

Med prosjekter mener vi her f eks  produksjon av reportasjer til «God morgen, Brunstad!» under de store stevnene, samt produksjon av ulike innslag til BrunstadTV og ellers lokale film-innslag

media