Også i 2013 hadde vi en jevn fordeling av verv, ansvar og oppgaver mellom kjønnene. Vi opplevde dette året at enda fler tok initiativ til å delta i menighetens oppgaver. Ikke bare ungdom, men også eldre. Ikke bare litt, men mye! Og gjerne innenfor sitt eget interessefelt

En av våre grunnverdier er nettopp respekt for enkeltindividet, uavhengig av sosial eller sivil status, kjønn eller etnisitet. Deltakere i BKM Sandefjord er bredt sammensatt fra alle samfunnslag, fra ulike kulturer og med vidt forskjellig utdannelse, inntekt og familiebakgrunn.

Via BCCs utvekslingsprogram STEP (Student Training & Educational Program), har en stor andel av ungdommene i BKM Sandefjor reist til ulike deler av verden, og gjennom 1 år bidradd med tid og krefter i et livskraftig og flerkulturelt fellesskap. Dette er relasjoner som i stor grad bidrar til innsikt, respekt og forståelse for ulikheter.