Senior
Hver 3. uke møtes om lag 40 seniorer til formiddagstreff. På disse treffene serveres det alltid varm middag med kaffe og dessert. Samlingene er ellers preget av mye sang, både allsang, solo og duetter. Møter med foredrag, spontane innlegg og mimring hører også med på disse samlingene.

I 2013 var det for øvrig 10-års jubileum for oppstarten av disse samlingene, som Peter Gangsø hele tiden har vært ildsjel for. Godt over 100 slike samlinger har han hatt ansvar for i løpet av disse 10 årene, sammen med flere andre ilsjeler. Gleden av å komme sammen og se og høre hverandre, er til stor oppmuntring for de eldre. Loddsalg og utdeling av blomster med gode ord til de som har hatt fødselsdag siden sist hører også med på disse trivelige samlingene.

Tradisjonen tro, dro hele seniortreffet på sommeravslutning til Helgeroa, og ved juletider ble det arrangert en nydelig julemiddag på TML.

Noen ganger blir seniorene invitert til andre menigheter for å være sammen med seniorene der. Andre ganger er det seniorene i Sandefjord som er vertskap for et felles seniortreff.