2013 har igjen vært et år med høy aktivitet i BKM Sandefjord.  Tømmermannsløkka, vårt menighetssenter, har vært et naturlig sentrum for vår virksomhet blant unge og eldre.  Utover dette har det også vært mange arrangementer på Brunstad med høy deltagelse fra BKM Sandefjord.

Den kanskje aller største hendelsen i 2013 var at vi sikret oss eiendommen som grenser til vår eiendom i nord. Den er på 89 mål og ble kjøpt for 6,9 millioner. Vi har da totalt 144 mål, noe som bør være nok i forhold til alle de behov vi nå ser med den beregnede vekst i antall deltakere som  foreningen vil ha de neste 30 år.

Den største tilveksten foregår i dag blant barn og unge, og det er derfor naturlig å legge til rette for disse når den nye eiendommen skal utvikles.

I våre langtidsplaner (fremtidsplaner) var det også planlagt et større aktivitetssenter på Tømmermannsløkka.  Vi ser for oss en samordning av disse planene i forhold til den sentrale utbyggingen som skjer på Brunstad, ca 17 km unna. Mye av anlegget skal også være ferdig allerede i løpet av 2016, det vil si minst 5 år tidligere enn det vi kunne fått til om vi skulle bygge lokalt.

Gjennom hele 2013 har det gjennomgående vært høyt fokus på den store innsamlingsaksjonen. Vi ønsker å legge til rette for at framtidige generasjoner skal ha gode rammevilkår. Derfor arbeides det nå for å styrke foreningens egenkapital. I løpet av 2013 har vi økt vår langsiktige fondssparing med 7 millioner.  Vi vil hjertelig takke alle medlemmer for velvillighet og giverglede i denne storsatsingen

 

Brunstad