Vi praktiserer voksendåp, og har derfor ingen tradisjonell konfirmasjon som en bekreftelse på dåpen. Menigheten gir imidlertid et tilbud om trosopplæring til jenter og gutter som går i 9.klasse. Opplæringen gjennomføres fra november til mai med ca 14 undervisningskvelder. I undervisningen følges et opplegg med 9 sentrale temaer som er utarbeidet av Brunstad Christian Church.

Målet med trosopplæringen er å gi ungdommene en god bibelforståelse, samt legge ned et godt fundament for deres framtid, der evangeliet om Jesus Kristus er basis. I løpet av opplæringstiden drar de unge på en ekskursjon til Forumsenteret på Brunstad for å bli bedre kjent med BKM sin historie.

Bibelundervisningskurset avsluttes på våren med en høytidelig fest sammen med familie og venner på vårt eget aktivitetssenter.

BU