Satsingen på ungdomsgruppa U18, har vist seg å bli en stor suksess.  Her tilrettelegges det for enklere, praktiske gjøremål for ungdom mellom 13-18 år.  Målsettingen med denne satsingen har først og fremst vært å gi positive opplevelser gjennom fellesskap, teamarbeid og mestringsfølelse for den enkelte . Flere alarmerende helse-rapporter de siste årene beskriver dagens ungdom som mer stillesittende enn dagens 80 åringer!

I BKM Sandefjord er det mye ungdom, et forhold vi er bevisste på og tar på alvor. All aktivitet på U18 er basert på 100% frivillighet, men vi gjør mye for å motivere og legge til rette for arbeid blant de unge.

Mot slutten av sommeren dro alle ungdommene fra 13-18 år på en ukes ferie til Málaga. Turen var en stor kollektiv belønning for ungdommene som var med og jobbet på vårt aktivitetssenter gjennom året.

Det er også gjennomført flere kortere turer og fester i løpet av året for U18.

U18

ARBEID SOM U18 DELTAR I:

  • Betjening av kaffebar
  • Servering under interne arrangementer/fester
  • Diverse oppsetninger av musikal/revy for barn
  • Diverse film- og fotoppdrag
  • Snømåking
  • Gressklipping
  • Vedproduksjon
  • Flaskepanting
  • Diverse enkle driftsoppgaver

U18-prosjektet er med å gi ungdommen samhold, arbeidsglede og gode venner gjennom disse forskjellige arbeidsoppgavene.
 
Ved å legge til rette for arbeidsoppgaver for de unge, ser vi at de motiveres og forberedes for et fremtidig arbeidsliv. De får prøvd seg på flere forskjellige oppgaver som kan vekke interessen for hva de ønsker å jobbe med senere i livet.

U18-22