Årsrapport 2014 BKM Sandefjord

Årsberetning

BKM Sandefjord og BCC – to sider av samme sak

2014 er blitt historie – et nytt år er lagt bak oss. I BKM Sandefjord har det skjedd mye gjennom hele året, noe denne årsrapport vil fortelle litt om. Det er nok få foreninger hvor aktivitetsnivået er så høyt for medlemmer i alle alderstrinn. På vårt menighetssenter er det aktivitet hver eneste dag. Til tross for det er det ingen fast ansatte. All virksomhet er basert på frivillig innsats fra medlemmene.

BKM Sandefjord har også visjoner for framtiden – og det må til når mer enn 50% av foreningens medlemmer er under 20 år. Dette året har også vært preget av den innsamlingsaksjon som nå pågår. Aksjonen ble satt igang for å gi den kommende generasjon gode rammevilkår, og trygge foreningens fremtidige muligheter og behov. I år har vi økt vår langsiktige sparing med 11,2 millioner slik at vi ved årsskiftet har passert 30 millioner i langsiktig sparing. Hjertelig takk for alle bidrag som er gitt!

Som en lokalforening i Brunstad Christian Church skjer det mye på mange fronter. Og engasjementet og innsatsviljen er den samme, enten det dreier seg om lokale prosjekter eller det som skjer på sentralt hold. Det er derfor en glede å opplyse om at vi i 2014 også har bidratt med en gave på ca 3,3 millioner til BCC. Denne gaven skal benyttes til oppbygging av stevnesteder rundt om i andre verdensdeler.

Det som nok opptar de fleste i disse dager er prosjektet Brunstad 2020. Det legges nå til rette slik at enda flere kan få sin egen leilighet til bruk ved opphold på Oslofjord Convention Center, eller «verdens beste sted» som barna liker å kalle det. Det er mange som har hatt sine beste dager i livet her ved vannkanten i Vestfjorden.

Og hvilke idrettsfasiliteter det vil bli! Det er ingen tvil om at Brunstad rustes for framtiden. BKM Sandefjord har nå muntlig avtale om bruksrett på dette idrettsanlegget. Noe som betyr at våre lokale planer for idrettsfasiliteter nedskaleres kraftig.

BKM Sandefjord er i utvikling og gjennom 2014 har det vært arbeidet med en omorganisering for å rendyrke foreningens ideelle virksomhet. De kommersielle aktivitetene er skilt ut og det er etablert en selskapsstruktur i tråd med hvordan man ellers pleier å gjøre det.

Et av målene med omorganiseringen er at alle skal bli gitt anledning til å bidra med sine evner på det område som passer en best. Det vil gi tilhørighet for den enkelte, skape mer samfunn og trivsel, og på den måte styrke foreningen, og de verdier vi står for.

 

Styret for BKM Sandefjord