Årsrapport 2014 BKM Sandefjord

Styret

Styret

Vi har ansvar for forvaltning av BKM Sandefjords eiendommer og midlert, til fremme av BKM Sandefjords virksomhet. Vårt viktigste ansvar er å besørge en tilfredsstillende organisering av virksomheten

Dette var styrerepr for BKM Sandefjord i 2014:

 

 

 

 

styret