Årsrapport 2014 BKM Sandefjord

Løkka barnehage

Løkka Barnehage

Løkka Barnehage eies og drives av BKM Sandefjord, og ble åpnet i 2008. Barnehagen holder til i underetasjen på TML-senteret, med et nærmiljø der barna finner mange utfordringer og opplevelsesmuligheter, inne så vel som ute. Barnehagen har et stort inneareal med gymsal. Drøyt 50 barn og 16 ansatte er fordelt på 4 avdelinger.

Løkka Barnehage er medlem av Private Barnehagers Landsforbund.

Hver onsdag er det åpen barnehage for barn i alderen 0-6 år i følge med voksen (”Knøttetreff”). Her kan de leke, få sosiale relasjoner og være med på mange spennende aktiviteter.

Løkka Barnehage har som mål å ha trygge og lekende barn. Her får barna muligheten til et rikt og variert læringsmiljø i trygge og gode omgivelser. Barnehagen drives etter Kunnskapsdepartementets ”Lov om barnehager”.

Formålet er som beskrevet i loven: ”Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem”. Løkka barnehage formidler for øvrig verdier som er forankret i norsk kultur samt lærer barna om Jesus og de kristne grunnverdier.

lokka