Årsrapport 2014 BKM Sandefjord

OM OSS

BKM Sandefjord 2014

Brunstad Kristelige Menighet i Sandefjorden tilhører det evangeliske trossamfunnet Brunstad Christian Church – BCC . Menigheten finnes i dag i alle verdensdeler og i mer enn 60 land. Brunstad Konferansesenter i Stokke i Vestfold er vårt største internasjonale misjonssenter og stevnested.

Menigheten er forankret i den overbevisning og lære som Vestfold-mannenn Johan Oscar Smith (1871 – 1943) på en uselvisk måte sto for og utøvet. Smith hadde også et spesielt øye for barn og unges trivsel og aktivitet. Dette engasjementet er bærebjelken for BKM Sandefjord, og danner grunnlaget for vårt livsfellesskap på tvers av generasjoner.

Se mer om vårt trosgrunnlag, våre visjoner og våre verdier her:m www.johanoscarsmith.no og www.brunstad.org

Menigheten i Sandefjord er i dag en livskraftig og engasjert menighet med 536 medlemmer som holder til på vårt aktivitetssenter i enden av Bottensletta.

For mer info om Brunstad Christian Church, les BCC sin årsrapport for 2014.

BKM Sandefjord har mange aktiviteter for alle aldersgrupper, fra de yngste til de eldste. Vi bruker stedet vårt, på folkemunne kjent som TML-senteret, svært mye. TML er for øvrig en forkortelse av denne eiendommens opprinnelige stedsnavn ”Tømmermannsløkka” – uten at vi skal gå dypere inn på symbolikken i dette …

Gjennom denne årsrapporten vil vi gi et lite innblikk i våre viktigste aktiviteter gjennom 2014. Dette er aktiviteter som kommer utenom våre faste søndagsmøter, ungdomssamlinger og søndagsskoler.

 

ommss.docx