Fra styret

Et usedvanlig år for oss alle

Til tross for omfattende restriksjoner har vi allikevel hatt et spennende år. Ikke minst takket være oppgaven med å arrangere Brunstadfest. Festen måtte endres og tilpasses restriksjonene, og ble da en online sending fra studio i salen på Brunstad. Vi som arrangør menighet er veldig gla…

Les mer
Høydepunkt

Tilbakeblikk

2020 var preget av restriksjoner av varierende grad. Selvom året ikke ble som planlaget er det allikevel både mindre fysiske samlinger, men først og fremst digitiale begivenehter å se tilbake på.
Les mer
Høydepunkt

Verter for internasjonal misjonsfest

I BCC blir det hvert halvår arrangert internasjonale misjonsfester som lokale menigheter rundt om i verden er verter for. Våren 2019 var det vi BKM Sandefjord som fikk det spennende oppdraget.

Les mer
Regnskap

Sunn og solid økonomi

Foreningen har en sunn og solid økonomi som benyttes til kristelig arbeid i BKM Sandefjord. Vi bidro også tungt til misjonering i året 2020 og hadde en positiv arbeidskapital på nesten 9 millioner, og en egenkapital på rundt 78 millioner.

Regnskap med noter og revisors beretning (PDF)