Ungdomsprosjekt engasjert en hel menighet

Det nye, digitale trosopplærings-konseptet «Letters To the Hebrews Unlocked» og «Troends Ord – Fra Elias Aslaksen» ble initiert og arrangert av Brunstad Ungdomsklubb (BUK). Selvom prosjektet var ment til ungdom, fikk det stor oppslutning i alle aldersgrupper. Konseptene kombinerte daglig podcasts og ukentlig direktesedninger fra podcast-studio, sendt på Brunstad TV. I perioder da smittevernsituasjonen tillot det, ble det lagt opp til at man kunne samles hjemme hos hverandre for å se på direktesendingene.

Les mer om prosjektet «BUK Online»

Fire årlig ungdomscamper i året
– Et høydepunkt!

Brunstad Ungdomsklubb (BUK) arrangerer fire, kristne ungdomscamper i året. Dette er et høydepunkt for ungdommen i alderen 13 år og oppover. Selv under en pandemi ble det arrangert, men i en litt annen form. Årets første camp var under påskeferien og fant sted hjemme hos hver enkelt. Strømmeløsninger som YouTube og Zoom ble benyttet for å gjenskape samholdet og engasjementet man opplevde under fjorårets camper. Med kombinasjon av sendinger, arrangert sentralt fra Brunstad Ungdomsklubb og lokale sendinger fra egen Youtube-kanal fikk ungdommen BKM Sandefjord et godt, alternativ tilbud. 

Under sommercampen åpnet det opp for at ungdommen fikk dra på tur til Torsteinslåtta i Hallingdal. Dette ble et høydepunkt i en ellers begrenset hverdag. 

Dugnad

Av naturlige årsaker ble arrangert færre dugnader i år. Noen varetellinger og noe mindre dugnader ble gjennomført i henhold til restriksjonene som var i de aktuelle tidsrommene. 

Digitale sendinger

I tillegg til digitale sendinger fra Brunstad TV (BCCs tvkanal), produserte BKM Sandefjord egne sender jevnlig gjennom året. Sendingens innhold var i hovedsak oppbyggelse som en erstatning for de ukentlige møtene som normalt er. I tillegg ble sendingene også brukt som en informasjonskanal.

Årsmøter

Det ble avholdt et årsmøte i juni hvor regnskap for 2019 ble gjennomgått, og hvor revidert budsjett for 2020 ble vedtatt.

I slutten av november 2020 hadde vi igjen årsmøte, men på grunn av restriksjoner om maks 50 personer til stede, ble årsmøte delt opp i fem ulike møter. Saksdokumenter ble sendt ut i forkant, og det ble mulighet til å gi innspill, samt stille spørsmål både i forkant, under og i etterkant av årsmøtet.

Ungdommens “julebord”

Et felles juleshow, direktesendt fra et provosorisk julestudio på Torp Konferansesenter var rammene for årets julebord for ungdommen. I tillegg ble kjørt ut matposer med ingredienser til å lage samme måltid som alle andre. Det var et interaktivt juleshow hvor ungdommen aktiv bidro i form av avstemning, deling av bilder og filmsnutter.