I BCC blir det hvert halvår arrangert internasjonale misjonsfester som lokale menigheter rundt om i verden er verter for. Våren 2019 var det vi BKM Sandefjord som fikk det spennende oppdraget.

Festen skulle skje 30. mai, i Pinsen på Oslofjord Convention Center. Det at vi lokalt fikk jobbe sammen om et så stort prosjekt, har vært med på å skape et større samhold og en større forståelse for evangeliet. Prosessen begynte allerede sommeren 2019, under turen til USA. Da hadde vi en idémyldring som resulterte i over 80 ulike, spennende ideer.

 

 

Arbeidet med misjonsfesten vår har vært en spennende og berikende erfaring for min del. Vi ønsket å treffe bredt blant folk slik at både unge og gamle skulle få utbytte av de temaene vi tok opp. Prosjektgruppen besto av flere ulike mennesker med ulik kompetanse slik at vi underveis alltid kunne kvalitetssikre produksjonene  opp mot målet vårt. Budskapet om “Mennesket Jesus Kristus” var sentralt i festen vår og gjorde et kraftig inntrykk på oss i prosjektgruppen.

– Prosjektleder, Fredéric Tombre

Pandemien traff oss uken før mesteparten av filmproduksjonen skulle starte. Frem til mars var det arbeidet mye med planlegging, manus og logistikk rundt festen. Vi ble derfor nødt til å omstille oss og vi måtte også tilpasse hele festen til et nytt heldigitalt format. Resultatet ble en TV-sending med et variert og lettfattelig budskap. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra takknemlige medlemmer som viser at det gjorde inntrykk på dem.

Det har vært rørende å merke at til tross for en dramatisk pandemi så har vi blitt enda mer knyttet sammen. 

– Forstander Åge Leth

Se misjonsfesten på brunstad.tv

Eksempel på en av filmene som ble produsert av BKM Sandefjord.