Kommentar til NRK Brennpunkts program «Guds utvalgte»

NRK Brennpunkt har i dag, onsdag 11. november publisert programmet «Guds Utvalgte» Vi ønsker å gi noen kommentarer i denne forbindelse.

Styret for BKM Sandefjord tar avstand fra NRK Brennpunkts beskyldninger om at Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen skal ha beriket seg på menigheten. Tvert imot har de tilført store beløp til BCC. BKM Sandefjords økonomiske status hadde vært betydelig svakere uten den visjon og motivasjon de har delt med oss.

BKM Sandefjord er blant de som har hatt penger plassert i BCC Financial, og på NRK Brennpunkts forespørsel fremla vi all den dokumentasjonen de ønsket innsyn i. Vi dokumenterte at alle våre penger var godt ivaretatt, og at vår lokalmenighet hadde mottatt renter på vårt utlån til markedsmessige betingelser. Lånet ble i sin helhet tilbakebetalt i 2015. Vi registrerer at det ikke var i Brennpunkts interesse å nevne dette i programmet.

Når det gjelder taleklipp av Kåre J. Smith, så er disse tatt ut av sin sammenheng slik at det virker som at penger er hovedfokuset vårt. Dette gir ikke et representativt bilde av vår forkynnelse. Vår opplevelse er at den kristelige forkynnelse i vår menighet virker positivt inn i hjem, ekteskap, familieliv, menighetsliv og arbeidsliv. Det ønsker vi å fortsette med.

Det fremkommer også at enkelte i BCC har opplevd at innsamlingene har lagt press på dem, og at det har virket som negativ sosial kontroll. Vi respekterer og tar på alvor at det er forskjellige opplevelser rundt dette, men vi opplever at de aller fleste er svært glade for å kunne være med på innsamlingen til felleskapets beste. Dette er penger som skal brukes til kristelig arbeide i fremtiden.

Det bekymrer oss også hvordan Brennpunkts program kan påvirke hverdagen til våre barn og unge. Vil dette føre til stigmatisering og mobbing? Vi i styret vil jobbe aktivt for at vårt trossamfunn skal være godt for alle våre medlemmer. Vi ønsker også å ha en god dialog med lokalsamfunnet om hvem vi er, og hva vi står for.

Dersom noen har spørsmål til oss etter å ha sett Brennpunkts program, eller lurer på andre ting, så er det bare å ta kontakt med oss. Eventuelt kan dere lese mer om saken på bcc.no/brennpunkt

Spørsmål kan rettes til Vidar Kronstad på post@bkmsandefjord.no

 

Styret for BKM Sandefjord
Vidar Kronstad, Karine Gangsø, Terje Evensen, Berit Gangsø og Frederic Tombre