Barn

Guds rike hører barna til, iflg Jesu egne ord. Denne målgruppen har derfor en stor og viktig plass også i vår lokalmenighet. Vi elsker livet – og gjør mye for at våre barn skal vokse opp i trygge og sunne omgivelser. I tillegg til gode, gamle søndagsskolen, har vi også aktivitetsklubb som varer frem til barna fyller 13 år

Søndagsskolen

Søndagsskolen er inndelt i 2 grupper – store barn (7-12 år) og små barn (4-6 år) De ordinære søndagsskolene består av sang og musikk, fortellinger og dramatisering av historier fra bibelen. I denne virksomheten er det sentralt å formidle Guds ubetingede kjærlighet til oss mennesker, hans tilgivende vesen og den nestekjærlighet som Jesus så ofte taler om. Det  benyttet ofte powerpoint-presentasjoner, flanelograf og iblant også filmer for å illustrere budskapet. Av og til arrangerer vi også et litt større pedagogisk aktivitetsopplegg, der barna blir gitt forskjellige oppgaver og utfordringer knyttet til budskapet.

Aktivitetsklubben

Barna i BKM Sandefjord deltar også ukentlig i aktiviteter i regi av Aktivitetsklubben Sandefjord. Denne foreningen er også basert på et kristent trosgrunnlag. Alle som er tilknyttet barne –og ungdomsarbeid må levere politiattest før de får være med på dette.


For mer informasjon, se hjemmesidene til Aktivitetsklubben Sandefjord.