Barn

Guds rike hører barna til, iflg Jesu egne ord. Denne målgruppen har derfor en stor og viktig plass også i vår lokalmenighet. Vi elsker livet – og gjør mye for at våre barn skal vokse opp i trygge og sunne omgivelser. I tillegg til gode, gamle søndagsskolen, har vi også aktivitetsklubb som varer frem til barna fyller 13 år

Seniorer 65+

Seniorene

Senior i BKM Sandefjord blir man gjerne rundt fyllte 65, men noen synes det er trivelig å begynne litt før. Dette er  mennesker som gjennom et langt liv har lagt grunnlaget for det sunne og aktive fellesskap som preger vår lokalmenighet i dag.

De fleste av våre seniorer, helt opp til 94 år, deltar på mange av våre felles arrangementer. I tillegg har de egne seniortreff – og noen ganger inviterer de seniorer fra andre lokalemenigheter i Norge, eller de reiser selv og besøker andre lokalmenigheter.

En gang i måneden har denne aldersgruppen en trivselsdugnad på TORP Konferansesenter, der de ivaretar enklere driftsoppgaver for å vedlikeholde stedet.  Hver gang avsluttes disse arbeidsøktene med en bedre lunsj.