Møter og samlinger

Våre hovedsamlinger finne sted hver søndag. Vi er ulike mennesker som har det til felles at vi ønsker å leve det livet Jesus Kristus levde. Så er det da også dette som preger våre samlinger, gjennom oppbyggelse, sang, bønn, fellesskap; og i tilknytning til påsken også nadverd

Gjennom fellesskap, både på Torp Konferansesenter og hjemme hos hverandre, deler vi tro, hverdag , gleder, tvil og håp med mennesker man er trygge på. Gjennom dette fellesskapet, med ulike praktiske og åndelige utfordringer, arbeider vi i det daglige for å bevisstgjøre hverandre på vår vår tro og vårt kall

Etter disse samlingene blir vår kaffebar alltid betjent av ungdom som har klargjort noe godt å spise i etterkant. Det blir tid til mingling og trivelig fellesskap, enten det er kveld eller formiddag.