Ungdom

13 – 30 år

Ungdom tilknyttet BKM Sandefjor er i alderen 13-30 år. Hver onsdag kveld samles disse til trosoppbyggelse på TORP Konferansesenter, etterfulgt av hyggelig after-meeting cafe. Det er ulike grupper som drifter denne cafeen, og inntektene går uavkortet til fellesopplegg knyttet til turer og andre trivelige formål. For mange oppleves disse kveldene som ukas høydepunkt.

Trosopplæring

Trosopplæring er et undervisningsopplegg for jenter og gutter det året de fyller 15 år. Vi har et grundig gjennomarbeidet opplegg, der vi gjennomgår sentrale hovedtemaer i Bibelen. Opplegget gjennomføres over et halv år, i regi av godt motiverte ungdommer med solid pedagogisk kompetanse. 1 gang i uka samles de unge rundt omkring i private hjem, der husverten ofte engasjerer seg og deltar med sin livserfaring.

De unge får på denne måten mulighet til å utforske mange av livets mange og viktige spørsmål. Her snakkes det åpent og ærlig om livets mange utfordinger – på godt og vondt. De unge får en unik mulighet til å lære mer om seg selv, om Gud – og dette å reflektere over tvil og tro.

I løpet av mai mnd hvert år, samles disse 15-åringene til en stor menighetsfest. På disse festene er den enkelte i hvert kull hedersgjest blant venner og familie

Sport og fritid

I kjølvannet av den store omorganiseringen av BKM Sandefjord som skjedde høsten 2015, ble det samtidig organisert flere tilbud til ungdom i alderen 13-20 år.  Det ble etablert flere ulike foreninger og  interessegrupper innenfor akrobatikk, fotball, ishockey, volleyball, håndball, langrenn, friluft, kreativ (foto, tegning og web), teknologi og musikk

Alle som arbeider med barne –og  ungdom må levere politiattest for å delta i dette arbeidet