Voksne (31 – 67 år)

Når man runder 30 år er det på rimelig å kalle seg for voksen. Rundt en femtedel av medlemmene i BCC Sandefjord har vi i denne aldersgruppen. De aller fleste har vært en del av menigheten siden barneårene og flere har selv barn som de ser vokser opp.

Livet som voksen i BCC Sandefjord er interessant, givende og til tider hektisk. Felles tro er grunnlag for samfunn og trivsel både på åndelig og naturlig plan. Vi setter oss ofte felles mål, og jeg opplever det meningsfylt og arbeide sammen, unge og eldre, for å nå disse målene.
 
Geir Ole Blålid (61 år)
 
 
Som voksen i BCC Sandefjord opplever jeg et sted hvor barn, voksne og eldre alltid kan samles, under trivelige, gode og trygge forhold. Vi møtes ofte for å bli oppbygget i vårt indre menneske, til lek og moro og til samtaler om det som betyr noe for oss.
 
Gjermund Leth (58)

Aktivitetsklubben

Barna i BCC Sandefjord deltar også ukentlig i aktiviteter i regi av Aktivitetsklubben Sandefjord. Denne foreningen er også basert på et kristent trosgrunnlag. Alle som er tilknyttet barne –og ungdomsarbeid må levere politiattest før de får være med på dette.


For mer informasjon, se hjemmesidene til Aktivitetsklubben Sandefjord.