Forstandere

Menigheten i Sandefjord har 100 års jubileum i 2018. Det blir nok behørig feiret. Vi vil takke  hvert enkelt medlem i  vår lokalmenighet, som gjennom mange år har bidratt med helhjertet innsats og deltakelse.

Hver uke, og hver måned, år etter år,  nedlegges det mye tid og krefter på frivillig basis for at barn og unge skal vokse opp i trygge omgivelser  med et tydelig, kristent ståsted. Ettersom årene går, gjør det inntrykk å se at så mange ungdommer selv får lyst til å engasjere seg i vårt barne- og ungdomsarbeid.

Visst er vi stolte av, og takknemlige for, en slik utvikling. Vårt trosgrunnlag er utvilsomt den eneste forklaringen på dette, se mer om dette her.

Selv om vi snart feirer 100 års jubileum, har historien lært oss å se fremover. Vi synes jo det er litt  ekstra stas at Brunstad nå har blitt innlemmet i den nye storkommunen vår, lokalpatrioter som vi er. Dette vil nok også gi innvirkning på hvordan vi vil utvikle våre lokale fasiliteter på TORP Konferansesenter.

Vi gleder oss til å ta del i disse prosessene, og fortsette vårt frivillige engasjement med uforminsket styrke i årene som kommer. Når vi ser tilbake på tiden som har gått, er det helt på sin plass å rette en varm takk til hvert enkelt medlem i menigheten i Sandefjord. Når mange mennesker bidrar så langt man har tro for med sine økonomiske og mennekselige ressurser, finnes det nærmest ingen grenser for hva man kan få til.