Fremtidsutsikter

– prosjektgruppe BKM Sfj 2025 

I henhold til vår langtidsstrategi, jf årsrapport 2012, har vi etablert en prosjektgruppe som jobber med en rapport for å beskrive behovene for de ulike aldersgruppene og brukerne av stedet vårt frem mot 2042

All vår virksomhet er tuftet på kristne verdier. Vi i styret har ut fra dette en klar visjon om å legge til rette for at BKM Sandefjord på alle måter blir en stadig bedre lokalmenighet å tilhøre for alle; barn, unge, voksne og eldre

Gruppa har siden våren 2016 arbeidet med å kartlegge de ulike brukergruppenes behov pr i dag. Videre har de forsøkt å ”se i glasskula” ved å tenke innovativt i et lengre perspektiv.  Hvilke behov og muligheter ser vi på TORP Konferansesenter, på Brunstad, evt andre steder.

 

Vi gleder oss til rapporten fra dette arbeidet som blir lagt frem i løpet av våren 2017

 

Prosjektgruppa BKM SFJ 2025  består i dag av:

  • 2030: ca.    858 medlemmer

  • 2036: ca. 1 012 medlemmer

  • 2042: ca. 1 184 medlemmer

Basert på tilvekst frem til i dag – er det utarbeidet en prognose som ser slik ut:

Elisabeth Ditlefsen

Elisabeth Ditlefsen

Johannes Kronstad

Johannes Kronstad

Yngvar Ødegård

Yngvar Ødegård

Ingunn Leth

Ingunn Leth