Historie

Menighetens begynnelse i Sandefjord, startet ved at noen venner som hadde kommet i kontakt med J. O. Smith, samlet seg til husmøter i 1918.

Husmøter og uformelle samlinger ble holdt i mange år, helt frem til 1941, da man kjøpte sitt første lokale i Sandefjord. Vi tar med en noen viktig milpæler her:

  • 1941: Vi kjøper vårt første lokale; Bjergt  47.

  • 1967: Vi kjøper vårt andre lokale av Virik sanitetsforening; Vesle-Hauan/Kjellbergvn 

  • 1973: Venneflokken vokser, vi må utvide lokalet – alt skjer på dugnad

  • 1981:  Vi må utvide lokalet på Vesle Hauan for andre gang – alt skjer på dugnad. Totalt fikk vi nå en møtesal på  260 m2 å boltre oss på.

  • 1997: Vi får kjøpt Torp Konferansesenter i enden av Bottenveien – ca 41 mål

  • 2001: Etter nærmere 3 års byggetid har vi innvielsesfest for vårt nye lokale m/egen gymsal – ca 3500m2

Med kjøpet av Tømmermannsløkka i 1997 fikk vi et fantastisk sted, godt egnet til å  dekke våre behov langt inn i fremtiden. Alt utenom grunnarbeidene ble gjort på dugnad som pågikk så å si hver ettermiddag og hver helg i om lag 3 år. Så å si alle som deltok i dette prosjektet, husker denne epoken som en intensiv, ekstra givende og svært rik tid. I tillegg til stor sal med plass til opp mot 350 gjester i festlig lag, inneholder bygningen på Torp Konferansesenter Løkka barnehager, gymsal mv.

Høsten 2015 ble eiendomsmassen på Torp Konferansesenter overdratt til Hjertås Eiendom. BKM Sandefjord er dermed en av flere virksomheter som leier lokaler her.

Johan Oscar Smith (1871–1943) – grunnleggeren av  menigheten Brunstad Christian Church.   FOTO: bcc.no

I perioden 1934 til 1981 var Andrea og William Gilbu  blant pilarene i menigheten i Sandefjord.