Vår tro

BKM Sandefjord er en selvstendig juridisk forening som deler trosgrunnlag med Brunstad Christian Church (BCC).

Det overordnede formål er å tilskynde alle til å leve et liv som en Jesu disippel i henhold til Jesu misjonsbefaling. Vi ønsker å utvise nestekjærlighet, omsorg og raushet overfor enkeltindividet med dets ulike forutsetninger og livssituasjon.

Basis for menighetens virksomhet er beskrevet slik i foreningens vedtekter, §1, med henvisning til aktuelle Bibelord:

Menighetens hovedarbeid består i å lære menneskene å holde alt det Jesus har befalt oss. (Matteus evangelium 28, 18-20)

Vi tror på syndenes forlatelse (Apostlenes gjerninger 10,43 og 13,38) ved Jesu død for oss (1.Brev til Korinterne. 15,3 og Brevet til Efeserne 1,7).

Vi tror at Jesus ble fristet som oss (Brevet til Hebreerne 2,18), men at han aldri syndet (Kapittel 4,15).

Vi tror og forkynner at vi kan følge etter i Jesu fotspor, han som aldri gjorde synd (Peters første brev 2,21-23), og at vi derfor i alle situasjoner kan leve et personlig liv i seier over all bevisst synd (Brevet til Romerne 8,37).
kilde: bcc.no

Se mer om dette på www.aktivkristendom.no  og på www.bcc.no