Vår tro 

BKM Sandefjord er forankret i den overbevisning og lære som Hortensmannen Johan Oscar Smith [1871 – 1943] sto for og utøvet. 

Med en overbevisning om syndsforlatelse ved tro alene, og helliggjørelse ved troens lydighet,  fremmet han det personlige engasjementet i kristenlivet. Med en særlig omsorg for barn og unges behov for trivsel og aktivitet, ble han på mange måter også en foregangsmann innen lekmannsbevegelsen. 

Dette engasjementet står i dag sentralt i BKM Sandefjord og danner grunnlaget for et aktivt og ekte felleskap på tvers av generasjoner.

Se mer om dette på www.aktivkristendom.no  og på www.bcc.no