STYRET

Fra venstre: Vidar Kronstad, Karine Gangsø, Terje Evensen, Berit Gangsø og Frederic Tombre. 

Styremedlemmer og varamedlemmer er oppnevnt av BKM Sandefjord, og tjenestegjør til de selv velger å trekke seg. Styrets leder velges for 3 år av gangen.