STYRET

Fra venstre: Vidar Kronstad, Karine Gangsø, Terje Evensen, Berit Gangsø. Vegard Sandberg gikk inn i styret i 2021 (ikke på bildet)

Styremedlemmene velges for 2 år av gangen, men de kan ta gjenvalg. Ingen 3 års begrensning på å være styreleder.

Styremedlemmer og varamedlemmer er oppnevnt av BCC Sandefjord, og velges for tre år av gangen. De kan alle ta gjenvalg og det er ingen treårs begrensning for styreleder.