STYRET

Styremedlemmer og varamedlemmer er oppnevnt av BKM Sandefjord, og tjenestegjør til de selv velger å trekke seg. Styrets leder velges for 3 år av gangen. 

Vidar Kronstad (49)

Styreleder siden høsten 2015.

Født og oppvokst i Sandefjord. Han driver eget firma.

Per-Olav Leth (53)

Styremedlem siden 2013

Født i Bergen – men bodd det meste av livet i Sandefjord. Jobber som medierådgiver.

Randi Vedvik (48)

Styremedlem siden høsten 2015.

Kommer fra Brevik, men har bodd i Sandefjord de siste 26 årene. Jobber som barnehageassistent.

Berit Gangsø (33)

Styreleder siden høsten 2015.

Utpreget Sandefjordpatriot, og  jobber som sykepleier. Berit er en ressurs i vårt barne- og ungdomsarbeid.

 

Kristian Kronstad (34)

Styremedlem siden høsten 2015

Har hovedansvar for ungdomsarbeidet i BKM Sandefjord. Jobber som elektroingeniør.